Procesarea datelor personale

Informarea în detaliu cu privire la colectarea datelor cu caracter personal, precum și a datelor anonime, în vederea protejării dvs. la utilizarea paginii noastre web www.qpos.ro. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legii 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Datele cu caracter personal vor fi stocate doar atunci când dvs. ni le comunicați în mod expres și ne acordați dreptul de a le prelucra (de ex: o înregistrare pentru o solicitare, un concurs sau newsletter). În cazul în care, la utilizarea unui serviciu oferit, vi se solicită introducerea datelor dvs. personale, este exclusă corelarea datelor dvs. personale cu datele din protocolul de accesări, prin intermediul adresei IP (colectată oricum în formă anonimizată), în scopul realizării unui profil de utilizator cu date personale. Deoarece acordul în vederea utilizării datelor dvs. în scopurile mai sus menționate poate include și transmiterea acestora către alte instituții (finaciar-bancare, de cercetare pentru studii de piață si analize ale gradului de satisfacție a clientului), datele colectate pot fi redirecționate și către acești terți. În afara celor de mai sus, datele nu vor fi transmise către alți terți, precum baze de date de marketing sau companii de marketing direct. Conform cerințelor legii 677/2001 și ale legii 506/2004, BOBY MARA SRL, în calitate de operator, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dvs., un membru al familiei dvs. ori o altă persoană. Colectarea datelor se face pentru prelucrarea în scopuri asociate produselor și serviciilor oferite de BOBY MARA SRL (și/sau după caz de împuternicit), cum ar fi contactarea dvs. (inclusiv prin poștă, e-mail, fax, mesaje text sau telefon) în legătură cu oferta de bunuri sau servicii ale acestuia, efectuarea de studii de piață în vederea determinării gradului de satisfacție al clienților, realizarea de rapoarte statistice, etc. Furnizarea datelor solicitate este facultativă. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către BOBY MARA SRL și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: dvs, împuternicitul BOBY MARA SRL, partenerilor contractuali ai BOBY MARA SRL. BOBY MARA SRL este înregistrată la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal sub nr. 0007472 conform legii 677/2001, beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul BOBY MARA SRL din Galati, Str. I.L.Caragiale nr.2. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele dintre datele dvs, sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Această pagină web utilizează software pentru analizarea utilizării. Prin evaluarea acestor date pot fi obținute informații importante cu privire la nevoile utilizatorilor. Aceste informații contribuie la optimizarea calității ofertei. Concret, la fiecare accesare sunt salvate în mod nelimitat următoarele date:
• forma anonimizată a adresei IP a computerului de la care se face accesarea
• numele utilizatorului
• adresa de facturare
• adresa de livrare
• adresa de e-mail
• numărul de telefon
• ID-ul comenzii
Aceste informații sunt utilizate în scopuri statistice. În acest sens este vorba exclusiv de informații care nu permit identificarea persoanei dumneavoastra. Dvs. rămâneți un utilizator anonim.